foto-website-def

Werkplekleren

An Beullens, HR Business Partner Corporate

Azelis is een wereldwijde distributeur van chemische specialiteiten. Het dienstencentrum Azelis Corporate Services in Antwerpen telt 50 medewerkers en richtte in 2011 het Shared Services Center (SSC) op voor de verwerking van de boekhoudkundige transacties voor West-Europa en het VK. Na een SWOT-analyse in 2013 werden volgende verbeterpunten vastgesteld: een ontoereikende dienstverlening, een te hoog personeelsverloop en een moeilijke vervangbaarheid bij afwezigheden.

 

TIJD VOOR EEN NIEUWE SET-UP

Vele werknemers van het SSC vonden de transactionele taken te repetitief, snel te saai en verlieten de firma. Het veranderingsproces startte met een nieuwe aanwervingspolitiek en set-up van instroom. Zo is iedere nieuwkomer in het SSC voortaan een schoolverlater. Voor hen is een internationaal bedrijf in de chemie aantrekkelijk en is het SSC een jonge dynamische werkomgeving. Daar zij nog geen werkervaring in het boeken van facturen hebben, is dit voor hen een nieuwe ervaring en nog geen repetitieve taak.

 

ROTEREND LEREN

Om schoolverlaters in de toekomst blijvend te motiveren en de nieuwe opzet te laten slagen, startte de onderneming met “Werkplekleren” in 5 verschillende vormen.

  1. On-the-job begeleiding door een senior
  2. Vaktechnische opleidingen
  3. Sociale vaardigheidstrainingen
  4. Leiderschapstrainingen / -coaching
  5. Roterend leren

Roterend leren houdt in dat alle SSC medewerkers vanaf nu alle verschillende transactieprocessen (Accounts Payable, Accounts Receivable, Quality Assurance) doorlopen. Elk proces duurt minimaal 8 maanden, waarna besproken wordt of de werknemer al dan niet klaar is voor een volgend proces. Nadat alle processen succesvol zijn afgerond, kan de junior extra verantwoordelijkheden opnemen en bijvoorbeeld zelf mentor of trainer worden. Op die manier laat Azelis z’n medewerkers groeien en blijft het voor hen boeiend.

 

TEVREDENHEID BIJ ALLE PARTIJEN

Naast het werkplekleren, besteedt Azelis veel aandacht aan de tevredenheid en betrokkenheid van hun medewerkers. Via werkgroepen kunnen medewerkers nieuwe initiatieven voorstellen en uitwerken. Enkele voorbeelden: een ideeënbus, keuze van het eindejaarsevent, informatiesessies over de Azelis’ producten tijdens ontbijtvergaderingen, inhouse leerprogramma’s, enz.

WIN-WIN: Dankzij de nieuwe set-up van het SSC, en het werkplekleren, worden de bedrijfs- en de individuele doelstellingen behaald De medewerkers zijn tevreden en hebben een duidelijk ontwikkelingsplan, aangevuld met gemiddeld 14 trainingsdagen per jaar (inhouse, outhouse & on-the-job).

 

RESULTATEN

Het SSC zag – ondanks het verlies van enkele bestaande werknemers – zijn ziekteverzuimpercentage dalen met 72%. Het verloopcijfer is ook gedaald: voordien bleef men gemiddeld 1 jaar in dienst, nu is dat zo’n 3 jaar. In een periode van amper 3 jaar waren er bij Azelis’ SSC bovendien al 13 interne promoties. Ook is er een verhoogde efficiëntie. Dit jaar werden 16% meer facturen geboekt dan in 2014 en ligt de personeelskost 22,2% lager.