foto-website-def

Werk voor Talent

An Coppens, Verantwoordelijke Communicatie & Eline Aertbeliën, Verantwoordelijke Vorming

Aralea vzw is een fusie van een sociale en beschutte werkplaats en een arbeidszorgcentrum. De organisatie biedt mensen met een arbeidsbeperking en een beperking tot arbeid de kans om buitenwerk te doen, zoals het aanleggen van een fietspad en onderhoud van plantsoenen. Flexibiliteit en innovatie zijn de belangrijkste pijlers voor Aralea, voor zowel naar de klant als naar de medewerker toe. De vzw biedt een leertraject aan, zodat men kan doorstromen binnen een organisatie of naar een regulier bedrijf.

Het project van Aralea vzw heet “Werk voor Talent” en heeft als doel levenslange tewerkstelling te creëren voor haar medewerkers. Arbeid is immers een essentiële factor om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Aralea heeft heel wat wendbaarheidsprojecten. Hier een aantal voorbeelden.

 

NIEUWE FUNCTIES CREÊREN

Ten eerste linkt de organisatie nieuwe noden en behoeften aan de aanwezige talenten en competenties. Zo komen functies tot stand die voor de organisatie nieuw zijn. Dit helpt de organisatie en haar medewerkers kwaliteit te leveren en processen te professionaliseren.

Een voorbeeld: in 2013 werd duidelijk dat Aralea behoefte had aan de coördinatie van beheer en onderhoud van materiaal. Naar aanleiding hiervan kreeg een medewerker van de beschutte werkplaats in 2016, na een gepast leertraject, de nieuwe rol van technisch coördinator, die hij mee vorm mocht geven.

Twee vliegen in één klap: enerzijds was er sprake van jobrotatie voor de medewerker waardoor die enthousiast blijft, anderzijds werd er aanzienlijk bespaard in het onderhoud van machines, waardoor er meer ruimte en budget is om de organisatie verder te professionaliseren, wat een positieve invloed heeft op de retentie.

 

VOOR ELK WAT WILS

Het gebeurt dat arbeiders het buitenwerk na een tijdje fysiek niet meer aankunnen omwille van leeftijd of medische problemen. Anderen willen dan weer een nieuwe uitdaging. Een eerste oplossing hiervoor is een interne overstap van de ene afdeling naar een andere.

SAMENWERKINGSVERBANDEN AANGAAN

Dankzij verschillende samenwerkingsverbanden kunnen medewerkers toch binnen de organisatie blijven werken. In samenwerking met MetSense en Johan Segers van restaurant ’t Fornuis werd een horecaproject opgestart op de kinderboerderij Mikerf van Aralea. Zo konden vijf arbeiders de productverwerking op een kwaliteitsvolle en verantwoorde manier verzorgen.

Een ander voorbeeld is het samenwerkingsverband met de Kringwinkel Antwerpen.  Al deze samenwerkingen zorgden voor heel wat uitdagingen, zoals het zoeken naar gezamenlijke afspraken en het samenbrengen van bedrijfsculturen. Denk bijvoorbeeld ook aan het harmoniseren van uiteenlopende arbeidsovereenkomsten en -reglementen. Om hieraan het hoofd te bieden, begon men met een kernteam en werd er later overgeschakeld op een verdere uitwerking via werkgroepen waarbij collega’s van beide organisaties werden gekoppeld.

 

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE PROFESSIONALISEREN

Tot slot voelde Aralea de nood om haar communicatie te professionaliseren. “Werk voor Talent” bood hier het antwoord: in drie jaar tijd werd een medewerkster (voordien journaliste) opgeleid en gevormd tot communicatieverantwoordelijke.  Daarnaast werd ook geïnvesteerd in communicatiemiddelen: een personeelsblad, een Facebook-, LinkedIn- en YouTube-pagina een nieuwe website etc..

 

RESULTAAT: PROFESSIONALISERING, RETENTIE EN ENTHOUSIASME

Zowel de dienstverlening als de processen zijn geprofessionaliseerd, met onder andere een vermindering van de onderhoudskosten van machines als gevolg.

Aralea vzw kon dankzij het project verschillende medewerkers behouden, die de organisatie anders wél zouden verlaten hebben: drie 50-plussers werken nu bij De Kringwinkel Brasschaat en drie medewerkers met medische klachten voeren lichter werk uit in de beschutte werkplaats.

Medewerkers zijn bovendien enthousiaster omdat ze via een nieuwe uitdaging kunnen groeien.