foto_website

KU Leuven Career Center

Ann Schillemans, hoofd HR-Talent & Ontwikkeling

De KU Leuven is een onderzoeks- en onderwijsinstelling met internationale faam. Ze prijkt bovenaan de Europese top voor innovatief onderzoek en biedt zo’n 56.000 Vlaamse studenten academisch onderwijs aan. Wie er nog meer op de KU Leuven rondlopen? Tweeduizend professoren, vierduizend professionals in niet-academische functies (management, IT, HR, …), en zevenduizend onderzoekers (doctorandi, postdocs en wetenschappelijke medewerkers). De KU Leuven versterkt de wendbaarheid en employability van ál die medewerkers via haar Career Center. Het doel? Medewerkers sensibiliseren en ondersteunen om hun loopbaan in eigen handen te nemen.

 

GESEGMENTEERDE AANPAK

In 2014 hield de KU Leuven het Career Center boven de doopvont tijdens een groot lanceringsevenement. Alle medewerkers kunnen bij dit nieuwe HR-team terecht voor ondersteuning bij hun loopbaankeuzes. Professoren en medewerkers in een niet-academische functie gaan er langs voor individuele loopbaanbegeleiding, coaching en advies.

Bij de groep van onderzoekers ligt de focus anders: 81 procent komt na zijn doctoraat in een niet-academische sector terecht. En daar bereidt het Career Center hen op voor. Met een subsidie van de Vlaamse overheid richtte de KU Leuven voor jonge onderzoekers het YouReCa-center (Young Researchers Careers) op, met aangepaste trainingen en coachingsessies.

 

LOOPBAANBEGELEIDING

Iedere KU Leuven-medewerker heeft recht op zes uur individuele loopbaanbegeleiding. De KU Leuven haalde daarvoor gecertificeerde loopbaancoaches in huis. En gaf ook HR-medewerkers de kans om hun talent als loopbaancoach te ontplooien. Tijdens de coaching komen diverse thema’s aan bod: zelfinzicht en professionele ontwikkeling, interne mobiliteit en work-life balance, …

Voor de groep jonge onderzoekers ontwikkelde KU Leuven een aantal collectieve workshops: ‘Zicht op je kwaliteiten en ambities’, ‘Netwerken’, Cv-advies’ en ‘Solliciteren’. Ook promotoren/ supervisors ndersteunen van jonge onderzoekers bij hun loopbaanontwikkeling. Daarom werd een opleidingstraject voor promotoren/ supervisors ontwikkeld.

 

INTERNE EN EXTERNE MOBILITEIT

Wat zijn mijn jobmogelijkheden binnen KU Leuven? Het Career Center helpt mensen op weg om via het verwerven van zelfinzicht en de nodige explorerende en loopbaanvaardigheden aan de slag te gaan en de mogelijkheden te verkennen. Jonge onderzoekers leren ook om voorbij de grenzen van de universiteit te kijken. Ze volgen sollicitatietraining, wonen infosessies bij rond loopbaanpaden, gaan naar jobbeurzen en kunnen deelnemen aan career talks – een platform waar de academische en niet-academische arbeidsmarkt elkaar ontmoeten. Jonge onderzoekers oriënteren zich op de arbeidsmarkt, slaan de brug met externe sectoren en versterken hun loopbaancompetenties, zelfsturing en zelfinzicht.

INTERNATIONALE MOBILITEIT

De KU Leuven wil de internationale mobiliteit van haar onderzoekers stimuleren. Daarom voorziet ze in de eerste plaats beurzen. Daarnaast ontwikkelde ze een outgoing mobility-tool waarop ze nuttige info vinden over een verblijf in het buitenland staat. Voor meer duiding kloppen medewerkers aan bij de outgoing mobility-adviseur.

 

COMMUNICATIE

Het project werd gedragen door een sterk, gesegmenteerd communicatieplan.
• lanceringsevenement
• mailing naar alle medewerkers
• nieuwsmail
• Campuskrant
• affiches
• flyers
• regelmatige rapportering op diverse fora
• jaarverslag

HR zorgt voor een permanente follow-up en evaluatie. Daarnaast blijft de dienst helder communiceren over het Career Center, de diverse events en activiteiten zodat medewerkers en leidinggevenden weten wat dat al dan niet voor hen kan betekenen.

 

SUCCESSEN EN VALKUILEN

Het Career Center een succes noemen, zou een understatement zijn. Want de aanvragen voor individuele loopbaanbegeleiding, infosessies en workshops blijven binnenlopen. Deelnemers geven de individuele begeleiding een score van 8,89 op 10 en verklaren dat ze een positief effect ervaren op hun werksituatie en hun welzijn.

Om de grote instroom van begeleidingsaanvragen beheersbaar te maken, moet de HR-dienst creatief uit de hoek komen. Zo ontwikkelt de KU Leuven het career workbook, waarmee mensen hun gesprek zelf kunnen voorbereiden. Ook collectieve loopbaanbegeleiding in kleine groepjes zit in de pijplijn.