foto-website

GROW PEOPLE

Guido Merckx, Head of Human Resources

Actief samenwerken aan een verbindend en ontwikkelingsgericht prestatiemanagement

Essent.be is de 5e speler in de Belgische energiemarkt en is een ‘uitdager’ in de markt. Sinds 2011 kent Essent België, een jonge KMO, een plotse snelle groei. Het bedrijf zoekt daarbij naar een evenwicht in enerzijds meer structuur en processen en anderzijds het behoud van snelheid, wendbaarheid en resultaatgedrevenheid.

Om de groei op te vangen werden in 2012 65 nieuwe vaste medewerkers aangetrokken.  Terwijl in datzelfde jaar ook 42 medewerkers vertrokken. De gemiddelde anciënniteit bedroeg, met zo’n 145 medewerkers, slechts 3,7 jaar!

Het was cruciaal om de kwaliteit van de mensen te verhogen. Zo is het ‘grow project’ ontstaan, met als doelstelling een duurzaam HR-beleid, waarbij kwaliteitsvolle nieuwe medewerkers worden aangetrokken, maar ook interne medewerkers de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Essent.be creëerde leermogelijkheden op het vlak van persoonlijke vaardigheden, team- en leiderschapsontwikkeling en technische vaardigheden. Bovendien kregen de medewerkers meer inzicht in hun bijdrage aan de bredere bedrijfsresultaten, om zo te werken aan het engagement en retentie.

Kortom, een nieuwe manier van omgaan met prestatiemanagement ontstond: co-creatief, interactief, consistent en ontwikkelingsgericht.

 

Eerst focus bepalen

 

Enerzijds werd de focus gelegd op het bereiken van verbinding en afstemming van de ambities van de afdelingen, teams en individuele medewerkers om zo samen de essent.be doelstelling te bereiken. Anderzijds is er een grotere focus op persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

Daarnaast was er ook de wens om een feedbackcultuur te installeren en om iedereen bij het project te betrekken.

Zo werden er heel wat tools ontwikkeld en workshops georganiseerd.

 

Verbetering door actieve samenwerking

 

Mederwerkers mochten actief samenwerken aan een betere afstemming van het ondernemingsdoel en het beter afstemmen van zowel het functioneel als relationeel samenwerken van alle medewerkers, over verschillende niveaus en afdelingen heen.

Voor de afstemming van de jaarlijkse strategie organiseerde Essent.be “cascadeworkshops”, eerst voor het Management Team, daarna ook voor de leidinggevenden en hun teams en afdelingen.

 

Voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen medewerkers werd gekozen voor het Insights Discovery-profiel. Aan de hand van het kleuren-teamwiel leerden de medewerkers welke verschillende profielen en voorkeuren er in hun team aanwezig waren.

Een jaar later volgden de Team Nest workshops. Hier werd ingezet op de teamontwikkeling en werden met behulp van een voorafgaande enquête en een bordspel a.d.h.v. teamopdrachten, een teamrapport opgesteld en teamdoelstellingen geformuleerd.

Begin dit jaar werden dan de Team Dynamiek workshops gehouden. Het uitbouwen van relaties binnen een team bleek achteraf het moeilijkste deel ervan, dus daar werd nog eens extra op gewerkt. Dit resulteerde in Team Charters waarin het teamdoel, de teamkwaliteiten en de Team Operating Principles creatief beschreven staan.

Hoge verloop gekeerd

 

Een mooi resultaat van de workshops is dat er in de organisatie een gemeenschappelijke taal is ontstaan die helpt om beter samen te werken, feedback te geven en te communiceren. En zelfs andere dingen te laten doen. In 2015 hebben meer dan 20 medewerkers een wijziging in hun takenpakket ervaren of zijn van functie veranderd. Medewerkers van essent.be zijn er stilaan van overtuigd dat persoonlijke ontwikkeling, leidend tot interne mobiliteit belangrijk is. De groei van de organisatie en van de medewerkers gaat hand in hand. Kansen krijgen en verantwoordelijkheid nemen leven enorm.

Door de samenwerking in de team-workshops is een groeiend vertrouwen van de medewerkers in hun leidinggevenden ontstaan.

Uit een 2-jaarlijkse Net Engagement Survey blijkt dat het engagement van 2013 naar 2015 met 70% is gestegen!

Het fenomeen van het hoge verloop is gekeerd. Essent.be is bovendien al drie jaar op rij winstgevend, na jaren van verlies.