foto-website

Flexiteam: inzetten van talenten

Consulenten Flexiteam HRM: Carine Lonbois, Veerle Bydekerke en Liesbet De Saeger

De algemene missie van Kind en Gezin om voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen te creëren, vertaalt zich ook naar het personeelsbeleid. Een duurzaam HR-beleid dat de 1273 personeelsleden stimuleert om hun talenten te benutten en verder te ontplooien.

Zo is het Flexiteam ontstaan, vanuit de nood om statutaire medewerkers (54% van personeelsbestand) die om een welbepaalde reden hun job niet meer konden uitoefenen (medische reden, wegvallen van functie, …) te heroriënteren naar een nieuwe functie. Daarnaast geeft het Flexiteam ook de mogelijkheid aan medewerkers om tijdelijk of definitief andere taken binnen of buiten de organisatie op te nemen via wisselleren of Radar (talentendatabank van de Vlaamse Overheid).

Er werd één pool gecreëerd van flexibele medewerkers die kunnen inspelen op acute personeelsbehoeften. Tegelijkertijd biedt het Flexiteam kansen om nieuwe ervaringen op te doen on the job en biedt het de mogelijkheid om nieuwe loopbaanperspectieven te ontdekken en de werkgoesting aan te scherpen.

Het Flexiteam gaat steeds uit van de sterktes, talenten en persoonlijke aspiraties van personeelsleden en heeft een bijzondere aandacht voor de re-integratie van langdurig zieken, die ze vanuit een talentgerichte aanpak wil helpen opnieuw een plaats te vinden in de organisatie. Tien langdurig zieke personeelsleden konden door het opnemen van een heroriënteringstaak de draad reeds terug opnemen.

Van workshops tot inspiratiedagen

 

Via workshops, individuele talentgesprekken, intranet, storytelling, loopbaancentra en zelfs inspiratiedagen stimuleert het Flexiteam jobcrafting en medewerkers worden aangemoedigd om te proeven van nieuwe jobs. Medewerkers nemen zo het leiderschap op van hun eigen loopbaan. Er wordt ook steeds meer ingezet op zelfsturende teams, waardoor medewerkers kunnen ‘uitblinken’ in het eigen specialiteit.

Kind en Gezin kiest voor een open netwerkorganisatie. Hierdoor krijgen medewerkers de kans om een team te vormen met collega’s over entiteiten heen.  Een zeer bijzonder resultaat is de samenstelling van een apart team ‘documentbeheer’, waarvan de teamleden uitsluitend bestaan uit heroriënteringskandidaten, wisselleerders en personeelsleden van de Vlaamse Overheid. Zij vormen een divers team van personeelsleden met een handicap, personeelsleden die terugkeerden uit ziekteverlof en tijdelijke werkkrachten. Een win-win voor de hele organisatie, gezien ze worden ingezet voor de digitalisering van de documenten, een noodzakelijke taak waarvoor geen budget is om extra krachten te werven.

HR zoekt, management stimuleert, personeel kleurt in

 

Het hele project is gelanceerd vanuit HRM. Het concept van het Flexiteam daagt de HR-consulent uit om creatief te zoeken naar antwoorden op personeelsvraagstukken, om van Kind en Gezin een efficiënte en wendbare organisatie te maken in een wereld vol verandering.

Het management speelt een cruciale rol in het succes van het Flexiteam. Zij draagt de visie van het Flexiteam uit en daagt de medewerkers uit en stimuleert hen tot persoonlijke groei. Voor de medewerkers is het belangrijk dat zij uit hun comfortzone durven treden en zelf initiatief durven nemen.

 

Uitdaging blijft

 

Uiteraard zullen een aantal uitdagingen binnen de overheid blijven. Het statuut van een statutair personeelslid vormt vaak een drempel om een stap te zetten buiten de organisatie. Eveneens is het Vlaams personeelsstatuut nog sterk diplomagericht georganiseerd en te weinig talentgericht.

Toch werd er reeds een positieve doorbraak gerealiseerd. Het hele project om volop in te zetten op talentmanagement draagt alleszins bij tot de veerkracht van de personeelsleden en de organisatie. Het is duidelijk dat mensen kansen geven, werkt.