Vlaamse Overheid milieu logo

FLEXIM (FLEXibiliteit voor Interne Mobiliteit)

Liesje De Schrijver, HR Business Partner

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse Overheid staat in voor het milieubeleid in Vlaanderen. Met een 650-tal personeelsleden, waarvan het merendeel universitairen, vormen zij een ‘brede’ entiteit die op vele milieuterreinen actief is.

Eén van de strategische HR-uitdagingen handelt over de flexibele inzetbaarheid van het kostbaar menselijk kapitaal.  Het project “Flexibiliteit voor Interne Mobiliteit”, kortweg FLEXIM, werd opgezet om dit te kunnen verwezenlijken.

 

FLEXIM INSCHAKELEN VOOR GROEI OF INTERNE JOBVERANDERING

FLEXIM is bedoeld voor personeelsleden die hun groeikansen willen vergroten of intern van job willen veranderen. Het project geeft hen de nodige professionele begeleiding en bemiddeling om een nieuwe, uitdagende werkplek te zoeken.

Wanneer het gesprek rond een groei-of wendbaarheidsnood tussen een personeelslid en de directe leidinggevende geen resultaat oplevert, dan wordt FLEXIM ingeroepen. De medewerker kan deels of volledig ingeschakeld worden voor tijdelijke opdrachten (hulp bij achterstand, bij langdurige afwezigheden, bij piekmomenten, …); Wordt er een passend aanbod gevonden, dan volgt er een FLEXIM-proeftijd. Alleen als deze positief wordt geëvalueerd, zal het personeelslid definitief tewerkgesteld worden in de nieuwe functie.

FLEXIM werd ontworpen met directe medewerking en input vanuit de werkvloer en kreeg dadelijk draagvlak van de leidinggevenden.

 

EFFICIËNTIE ONDANKS BESPARINGEN

Wegens de aanhoudende personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid moeten personeelsmiddelen efficiënter en duurzamer worden ingezet. Personeelsnoden worden dus liefst maximaal opgevangen met eigen werkkrachten. Mede dankzij FLEXIM verlopen interne personeelswissels en -verschuivingen op een efficiënte manier.  Sinds 2014 werden reeds een 40-tal FLEXIM-dossiers behandeld.

HR-instrumenten en –projecten ontstaan best vanuit de noden die het management en/of personeelsleden ervaren. Zo moet er weinig energie worden besteed aan het creëren van een draagvlak.

 

DUURZAME TEWERKSTELLING EN GOESTING

Via FLEXIM kan het departement LNE personeelsleden in wie al jaren geïnvesteerd wordt, (langer) aan boord houden. Duurzaam behouden en inzetten van de aanwezige kennis en expertise wordt eveneens vanuit FLEXIM ondersteund. Daarnaast worden door de personeelsverschuivingen ook goede praktijken gedeeld en het interne netwerk wordt vergroot, wat een nauwere samenwerking tussen afdelingen ten goede komt.

Bovendien krijgen de personeelsleden via FLEXIM een beter zicht op de mogelijkheden binnen de organisatie. Medewerkers die via FLEXIM een nieuwe uitdaging hebben gevonden, krijgen opnieuw ‘goesting’ om te werken, hun motivatie stijgt en hun geleverde prestaties zijn merkelijk hoger dan voordien. Deze positieve wending straalt eveneens af naar de directe collega’s.

 

INITIATIEF NEMEN EN AFSPRAKEN NAKOMEN

Het gebruik van FLEXIM is voor een personeelslid niet vrijblijvend. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen loopbaan, werkt actief mee en neemt initiatief om beschikbare kansen aan te grijpen. Ook de leidinggevenden worden aangemoedigd om open te staan voor vragen vanuit FLEXIM en om personeelsleden nieuwe kansen en mogelijkheden te bieden. Ze moeten de rol van coach en manager opnemen.

FLEXIM is stilaan ingeburgerd in de HR-werking van de organisatie en het succes van het instrument maakt het op langere termijn misschien zelfs overbodig!